Projectenoverzicht

1509-015 - Groene Health Check

1509-029 - Astaxanthine 2.0

1604-025 - Precisie Tuinbouw

1604-046 - De weerbare plant

AF14322 - AlgaeLinkages

AF15203 - Healthy Bones

AF15510 - Back to the Roots

AF16022 - Breed4Food

AF16064 - Beter Bodembeheer

AF16096 - Smart food intake

AF16190 - SMARAGD

AF16191 - DISAC

AF16201 - MIP trusted source

AF16202 - MIP zeewier

AF16203 - MIP CoE aardappel

AF16204a - MIP Veehouderij

AF16503 - Protein prostate

AF17014 - CULTURED

AF18016 - Kringlooptoets 2.0

AF18017 - Protein Compass

AF18020 - GrazeGuide.

AF18125 - Agroforestry

AF18141 - A View to a Cell

DFI-AF19010 - Food for vigilance

LWV19042 - Bollencoaster

LWV19049 - Vital Chick Chain

LWV19095 - Sensing the soil

LWV19143.01 - AGROS: Horticulture

LWV19143.02 - AGROS:arable farming

LWV19143.03 - AGROS: dairy

LWV19232 - Grow with the Flow

LWV19259 - Kringlooptuinbouw

LWV19293.02 - Bioimpuls 3

LWV20021 - EffluentFit4Food

LWV20043 - Lactastic

LWV20053 - Vissen met de wind

LWV20131 - The Next Fruit 4.0

LWV20189 - Voeding op Maat

LWV20248 - Groen op Zaad

LWV20259 - Kringlooptuinbouw

LWV21056 - Weerbare Bol

LWV21159 - PROSPECT

LWV21210 - Agrivoltaics Mexico

LWV21227 - Carbon Meter

LWV21257 - SHIFT-SALT

LWV21264 - SUS-Bake

LWV21290 - The Spitting Image

TU18098 - Fresh on Demand

TU18123 - PPS Weerbaarheid