NIEUWS

Projectvoorbeelden

Maatschappelijke impact

Hier vindt u een aantal voorbeelden van projecten waarin het bedrijfsleven samen met kennisinstellingen innovaties ontwikkelt met maatschappelijke impact op het gebied van landbouw, water, voedsel.

Gezond eten blijkt gewoon lekker

Kinderen eten gezonder als ze een lunch op
school krijgen aangeboden. Dit blijkt uit het,
door de Topsector Agri & Food gefinancierde, project de ‘Gezonde Schoollunch’ onder leiding van Wageningen University & Research. Een gezonder eetgedrag jong aanleren kan grote
gezondheidsproblemen op latere leeftijd helpen voorkomen.

lees meer
"Kinderen presteren beter met goede voeding."

Op weg naar een klimaatneutrale kas

Voor 2030 richt de tuinbouwsector zich op het halveren van de CO2-emissie. Essentieel is daarbij de doorontwikkeling en implementatie van energiebesparing in kassen, de beschikbaarheid van voldoende externe CO2, de realisatie van warmtenetten en de doorontwikkeling van aardwarmte.

LEES MEER
"Het gaat ons lukken om fossielvrij en nagenoeg emissieloos te telen."

Bewoners en hovenier werken samen aan groen in de wijk

Een groene omgeving heeft veel voordelen. Het kan een positief effect hebben op de gezondheid van mensen en bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk. Gemeentes kiezen vaak voor onderhoudsarm groen. Maar wat als bewoners zelf het beheer van groen doen, samen met een hovenier? In een Kennis-op-Maat-project wordt Wageningse kennis ingezet om succesvol tot een groene leefomgeving te komen.

LEES MEER
"Wij als hoveniers zijn er gewoon en helpen waar het nodig is."