NIEUWS

Projectvoorbeelden

Maatschappelijke impact

Hier vindt u een aantal voorbeelden van projecten waarin het bedrijfsleven samen met kennisinstellingen innovaties ontwikkelt met maatschappelijke impact op het gebied van landbouw, water, voedsel.

Gezond eten blijkt gewoon lekker

Kinderen eten gezonder als ze een lunch op
school krijgen aangeboden. Dit blijkt uit het,
door de Topsector Agri & Food gefinancierde, project de ‘Gezonde Schoollunch’ onder leiding van Wageningen University & Research. Een gezonder eetgedrag jong aanleren kan grote
gezondheidsproblemen op latere leeftijd helpen voorkomen.

lees meer
"Kinderen presteren beter met goede voeding."

Op weg naar een klimaatneutrale kas

Voor 2030 richt de tuinbouwsector zich op het halveren van de CO2-emissie. Essentieel is daarbij de doorontwikkeling en implementatie van energiebesparing in kassen, de beschikbaarheid van voldoende externe CO2, de realisatie van warmtenetten en de doorontwikkeling van aardwarmte.

LEES MEER
"Het gaat ons lukken om fossielvrij en nagenoeg emissieloos te telen."

Pionieren met boslandbouw

In Lelystad verrijst de eerste grootschalige onderzoeksfaciliteit voor agroforestry in Nederland, een vorm van boslandbouw waarbij bomen en gewassen op een perceel staan. Deze combinatie van teelten zorgt voor een biodiverser, weerbaarder en klimaatvriendelijker landbouw.

LEES MEER
"Agroforestry kan een hogere productie geven dan in de gangbare landbouw."