Regelingen

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem geven via verschillende regelingen invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel:

Seed Money Projecten

Status: de oproep voor Seed Money Projecten is gesloten.

Met Seed Money Projecten worden mkb-ers uit de agrifood- en tuinbouwsector ondersteund bij de opstart van innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Ieder jaar wordt een oproep open gesteld. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’), waarbij veelal een vervolgproject wordt geformuleerd. Voorwaarde voor een Seed Money Project is dat een lokale probleemeigenaar (bedrijven en/of overheden) participeert. De oproep wordt door de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen georganiseerd.

Kennis op Maat-Projecten

Status: de oproep voor Kennis op Maat-Projecten is gesloten.

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat (KoM). Jaarlijks stelt KoM voor dit programma 2,5 M€ aan WR-capaciteit en 0,2 M€  aan capaciteit bij andere kennisinstellingen  beschikbaar voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Voor deze openstelling is de deadline 1 november 2022 24.00 uur. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.


Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit capaciteit van WR en andere kennisinstellingen. Partners moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Er is ook ruimte voor projecten waarin bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR samenwerken. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen. Het streven is dat de toegekende projecten op 1 januari 2023 van start gaan.

Het online magazine Maatschappelijke kansen benutten met kennis op maat geeft u een beeld van wat er bereikt kan worden in een KoM-project.

Informatie oproep 2022
·        Tekst oproep
·        Indieningsformulier
·        Format begroting
·        Beschrijving LNV-MMIP's
 
Formulieren
·        Samenwerkingsovereenkomst
·        Partnership agreement
·        Eindrapportage 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u mailen met info@landbouwwatervoedsel.nl of kennis.opmaat@wur.nl.

PPS-projecten

Status: de oproep voor volledige PPS-voorstellen is gesloten.

Via PPS-projecten geven de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Jaarlijks wordt een oproep gedaan voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een PPS-idee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van PPS-ideeën was 15 mei. De indieners hebben op 13 juni een advies gekregen over de eventuele verdere uitwerking van het idee tot volledig PPS-voorstel (fase twee). Hiervoor kregen de indieners tot en met 11 september 2022 de gelegenheid.