Akkerbouwers herstellen biodiversiteit

Onder andere in Nederland gaat de biodiversiteit sterk achteruit. Op termijn komen daarmee bijvoorbeeld onze voedselzekerheid en kwaliteit van leven onder druk te staan. Met een areaal van 500.000 hectare kan de Nederlandse akkerbouwsector een belangrijke rol spelen bij het herstel van biodiversiteit. Grote vraag: wat zijn nuttige maatregelen en hoe stimuleer je akkerbouwers om deze maatregelen te nemen?

In het PPS-project ‘BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw’ hebben het Wereld Natuur Fonds, de provincie Groningen, de Rabobank en BO Akkerbouw de handen ineengeslagen om te werken aan het herstel van biodiversiteit. Voor de wetenschappelijke input waren het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research betrokken. Begin dit jaar werd het project afgerond en wordt de BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw in de praktijk gebruikt.

André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw, is één van de initiatiefnemers van het project: ‘In dit project hebben we biodiversiteitsprestaties inzichtelijk en meetbaar gemaakt. Deze hebben we vertaald naar concrete beheermaatregelen die individuele akkerbouwers kunnen nemen om de biodiversiteit op hun bedrijf te vergroten. Het meetbaar maken van de prestaties is niet alleen interessant voor monitoring, het is ook de basis van een beloningssysteem waarmee bijvoorbeeld verwerkers van akkerbouwgewassen, banken en overheden een (financiële) beloning kunnen geven aan akkerbouwers met een goede biodiversiteitsscore.’

Nu het project afgerond is, starten verschillende pilots. ‘Toch is dit niet de eerste praktijkervaring die we opdoen’, zegt Hoogendijk: ‘Al vanaf het begin werd in kleinere pilots getest of de wetenschappelijke inzichten ook in de praktijk het gewenste effect hebben. Het vroeg flink wat overleg en coördinatie, maar per saldo hebben we nu een prachtig, in de praktijk bewezen, systeem dat bijdraagt aan het herstel van biodiversiteit in Nederland.’