Biodiversiteitsmonitor Open teelten

Projecttitel: Biodiversiteitsmonitor Open teelten
Projectnummer: KOM21005
Status: Nog niet gestart
Projectleider: Karin Winkler
Projectpartners: AcconAVM, Alfa Accountants, Triple Dairy, Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A5 – Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Binnen dit project ‘Biodiversiteitsmonitor Open teelten’, wordt toegankelijk en aantrekkelijk lesmateriaal ontwikkeld voor het onderwerp biodiversiteit op open teelt-bedrijven binnen het groen MBO-onderwijs om dit samen met MKB-ondernemers uit te testen en te gebruiken. Het abstracte begrip biodiversiteit krijgt voor studenten binnen het MBO en voor jonge ondernemers en MKB tastbare inhoud door praktijkgericht aan de slag te gaan met hulpmiddelen, die actueel in de sectoren ontwikkeld en toegepast worden. Deze praktische ervaring in combinatie met vakkundige onderbouwing in het lesmateriaal nodigen de studenten en MKB uit om een eigen beeld te vormen en met elkaar, met praktijkbedrijven en de docenten in gesprek te gaan. Aansluitend op de actuele ontwikkelingen rond om het GLB en de maatschappelijke vraag naar breed gedragen inspanning voor biodiversiteitsbehoud stelt het lesmateriaal de (toekomstige) ondernemer in staat om op zijn bedrijf passende maatregelen te nemen.Naast de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw en sectorspecifieke vraagstukken in bollenteelt, boomteelt, vollegrondsgroente en fruitteelt worden ecologische basisprincipes en sector-overkoepelende onderwerpen opgenomen. (Functionele Agro-) Biodiversiteit op landschapsniveau vraagt om een ecologisch en economisch perspectief dat een individueel bedrijf overstijgt en om samenwerking met ondernemers in een regio vraagt. Door studenten van verschillende opleidingsrichtingen aan een regioproject i.s.m. bedrijfsleven en overheden te laten werken wordt deze samenwerking al tijdens de opleiding gestimuleerd.De modulaire opzet van het lesmateriaal biedt de docenten de mogelijkheid om het in zijn geheel of in combinatie met bestaand materiaal te gebruiken voor lessen over natuur, ecologie en economie in samenhang met biodiversiteit. De gebruikte software leent zich uitstekend voor latere aanvulling en aanpassing aan actuele ontwikkelingen. Door nauwe aansluiting aan het project Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij kan op reeds gemaakte ervaring opgebouwd worden.