Biodiversiteitsmonitoring voor melkveehouderijbedrijven

Projecttitel: Biodiversiteitsmonitoring voor melkveehouderijbedrijven
Projectnummer: KOM20019
Status: gestart
Projectleider: Jelle Zijlstra
Projectpartners: CITAVERDE College, Clusius College, Coöperatie Natuurlijk Limburg, Helicon Opleidingen, Nordwin College, Rabobank, Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (Zone College), Terra College, Wellant College, Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A5 – Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Binnen dit project wordt lesmateriaal ontwikkeld voor het monitoren van biodiversiteit op melkveebedrijven binnen het groen MBO-onderwijs. Hierdoor zal het abstracte begrip biodiversiteit voor studenten binnen het MBO en voor de melkveehouders meer tastbare inhoud krijgen. Dit biedt een waardevolle invulling voor lessen over natuur, ecosystemen, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Studenten kunnen ook zelf data gaan verzamelen om biodiversiteit in beeld te brengen. Het lesmateriaal wordt gebaseerd op hulpmiddelen die momenteel binnen sectoren ontwikkeld en toegepast worden voor het monitoren van biodiversiteit op landbouwbedrijven. Het sluit daarmee aan bij ontwikkelingen in de sectoren melkveehouderij en akkerbouw en bij de doelen en hulpmiddelen die worden ontwikkeld in het kader van het Detaplan Biodiversiteitsherstel.