Biologisch: inspiratiebron voor kringlooplandbouw

Projecttitel: Biologisch: inspiratiebron voor kringlooplandbouw
Projectnummer: KOM20039
Status: gestart
Projectleider: Dirk van Apeldoorn                
Projectpartners: Coöperatieven vereniging Bionext, Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde weerbare bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Nederland is op weg naar kringlooplandbouw. De biologische sector, met de teelt gebaseerd op een robuust systeem en een minimum van inputs is een bron van inspiratie en nieuwe kennis voor gangbare ondernemers die verder willen ontwikkelen richting kringlooplandbouw. 

De resultaten van biologische onderzoek van de afgelopen 30 jaar in Nederland zijn verzameld binnen bioKennis. De bioKennisbank (www.bioKennis.org) is één van de grootste databanken ter wereld met uitsluitend literatuur gericht op de biologische landbouw. Op dit moment is deze informatie niet goed toegankelijk via GroenKennisnet en wordt het ook niet verrijkt met de laatste ontwikkelingen over strokenteelt, agroforestry of andere resultaten uit biologisch onderzoek. 

Uit analyse van bezoekers aan bioKennis.org blijkt dat deze een brede range omvatten. Niet alleen boeren en tuinders bezoeken de website regelmatig, maar ook studenten en docenten (MBO, HBO en WU), (nieuwe) ondernemers en medewerkers in de voedselindustrie, bedrijfsadviseurs, omschakelaars en iedereen die meer wil weten van biologisch. Met dit project willen we deze doelgroep blijven bedienen door niet alleen de biologische kennis te ontsluiten, maar ook te verrijken en actief aan te bieden. Dat doen we door te gaan samenwerken met GroenKennisnet. Op GroenKennisnet zijn een wiki biologisch ondernemen en een dossier biologische landbouw te vinden. Dit wordt gekoppeld met de bioKennisdatabank en kennis van bioKennis.org aangeboden via een landingspagina zodat alle biologische kennis bij elkaar vindbaar is en ook ontsloten via een nieuw te bouwen zoekbox. Niet alleen integreren we deze kennis, deze willen we ook actualiseren met nieuwe kennis uit projecten over strokenteelt, agroforestry en ander biologisch onderzoek en als basis gebruiken voor uitwisseling van kennis tijdens beurzen en velddagen.