De Groene Agenda 2020-2023

Projecttitel: De Groene Agenda 2020-2023; valorisatie van groene kennis voor een klimaatadaptieve en leefbare stad
Projectnummer: KOM20010
Status: gestart
Projectpartners: Stichting De Groene Stad, Wageningen University & Research
Projectleider: Joop Spijker
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP:  C3 – Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

Groen is essentieel voor een klimaatbestendig en leefbaar stedelijk gebied. Het draagt bij aan oplossingen voor veel van de problemen rondom klimaatadaptatie, biodiversiteit, luchtkwaliteit, waterhuishouding, sociale cohesie, gezondheid en welzijn waar de moderne stad mee kampt. De algemeen erkende noodzaak voor het benutten van de baten van groen in de stedelijke omgeving biedt nieuwe handelingsperspectieven en marktkansen voor de groene sector. In de afgelopen jaren is er veel nieuwe kennis ontwikkeld in projecten binnen het afgeronde koepelprogramma Groen en Welbevinden en het lopende programma De Groene Agenda van De Groene Stad (DGS). Dit projectvoorstel richt zich op valorisatie en implementatie van die kennis. Samen met een groot aantal partijen verenigd in De Groene Stad wil het werken aan kennisdoorstroming en de ontwikkeling van nieuwe handelingsperspectieven en marktkansen voor de verschillende doelgroepen van de groene sector en de afnemers van deze groene oplossingen, zoals gemeenten, bouwsector, vastgoedbedrijven etc. Bestaande kennis uit recent en nog lopend onderzoek rond de baten van groen in de stad wordt vertaald naar relevante informatie in de vorm van een samenhangend pakket voor het MKB incl. de primaire sector en alle overige partijen incl. overheden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de groene stad. 

Onderdelen van dit pakket zijn o.a. workshops met projectleiders en bedrijfsleven, masterclasses, samenstellen en update van factsheets en flyers rond thema’s voor specifieke doelgroepen, en de opbouw van een kennisportaal “Klimaatadaptatie en Leefbaarheid in de Stad” als onderdeel van Groen Kennisnet.   

Bij de communicatie en de verspreiding van de kennis en kennisproducten wordt onder meer samengewerkt met het netwerk van DGS en het groene onderwijs en wordt gebruik gemaakt van de communicatiekanalen van DGS en haar partners.