De Nieuwe Hovenier

Projecttitel: De Nieuwe Hovenier
Projectnummer: KOM20002
Status: gestart
Projectpartners: Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners, Wageningen University & Research
Projectleider
: Carmen Aalbers
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP:  C3 – Waterrobuust en klimaatbestendig stedelijk gebied

Gezondheidsbevordering van met name lager opgeleiden en de omgang met klimaatverandering confronteert gemeenten en zorgsector met grote uitdagingen in termen van communicatie, inrichting van de buitenruimte en zorgkosten (bijv. WMO uitgaven). Hoe leg je bewoners uit hoe je fit blijft, gezond eet en beweegt en extra energiekosten kunt voorkomen tijdens periodes van hitte en wat vergroening van de woonomgeving daaraan kan bijdragen? Doel van dit project is de overdracht van kennis over effectieve informatievormen, samenwerkingsmethoden en groenbeheerdiensten door groenvoorzieners en hoveniers, om bewoners te ondersteunen in gezonder en energiebewuster leven door middel van lokaal groen voor gezonde voeding, beweging en klimaatadaptatie –gedemonstreerd in wijken met een lage sociaal-economische status (SES). Het project De Nieuwe Hovenier besteedt ook aandacht aan werkgelegenheidsbevordering in stedelijk groen. De Nieuwe Hovenier versterkt het curriculum van de (toekomstige) groenvoorzieners op het thema klimaatbestendigheid, en gezond en veilig voedsel, en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het algemeen. Gezondheid en klimaat en het spelen van een maatschappelijke rol aan de hand van de groene leefomgeving, worden onderdeel van het werkpakket van de hovenier. Diens verdienmodel voor langdurig beheer en onderhoud van de groene infrastructuur van de stad in de marktcontext staan centraal. De nieuwe hovenier of groenvoorziener wordt aanspreekpunt voor de integrale set van ecosysteemdiensten van groen in stedelijk gebied. Dit wordt gedemonstreerd in vier achterstandswijken/gebieden gespreid over NL: in Almelo, in Almere, in een van de BAR-gemeenten of Rotterdam-Zuid, en in Noord Limburg. Deze demonstraties worden geadviseerd, gevolgd en geëvalueerd door de onderzoekers, waarbij kennis uit praktijk en theorie samen wordt gevoegd. De demonstraties vormen de spil in uitwisseling van kennis tussen de betrokken hoveniers, gemeenten en Wageningen Research deskundigen en een wijdere lerende gemeenschap (learning community) waaronder regionale MBO- en HBO opleidingscentra. Studenten kunnen de voorbeeldprojecten bezoeken, masterclasses volgen samen met groenvoorzieners uit de regio, en de methoden en stappenplannen die worden ontwikkeld elders toepassen om ervaring mee op te doen en feedback te geven. De communicatie, samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente, woningcorporatie, hovenier, bewoners en eventuele andere actoren rondom de vergroening, en het verdienmodel van de hovenier staan in dit project centraal. Het project ontwikkelt een procesaanpak in de vorm van een stappenplan, waarmee innovaties in de groene ruimte in wijken met een lage SES daadwerkelijk baten opleveren. Eindproduct is een digitaal advies- en kennisproduct dat met name door de betrokken groensector wordt verspreid.