Eigen eiwit van eigen land

Projecttitel: Eigen eiwit van eigen land
Projectnummer: KOM21004
Status: nog niet gestart
Projectleider: Bert Philipsen
Projectpartners: Aeres Hogeschool Dronten, PPP-Agro Advies, Wageningen University & Research
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP
: D3 – Veilige en duurzame productie

De Commissie Grondgebondenheid, ingesteld door NZO en LTO, heeft een bindend advies gegeven om het percentage eiwit van eigen land als indicator vast te stellen voor grondgebondenheid binnen de melkveehouderij. Het doel is om in 2025 tenminste 65% van het eiwit van eigen land te halen op basis van een driejarig gemiddelde. Om dit te realiseren, kan de melkveehouder de eiwitproductie uit gras verhogen en/ of het eiwit uit gras beter benutten. 

PPP-Agro Advies wil d.m.v. kennis op dit thema en het ontwikkelen van een laagdrempelige tool melkveehouders ondersteunen bij het nemen van beslissingen in het management om het aandeel gevoerd eiwit van eigen land te verhogen. 

Resultaten van dit project zijn kennis voor (toekomstige) ondernemers en adviseurs in de melkveehouderij over de factoren die van invloed zijn op de eiwitproductie en -benutting van grasland.  

D.m.v. een tool waar deze verschillende factoren eenvoudig kunnen worden ingevoerd is er op een laagdrempelige wijze inzicht in het aandeel gevoerd eiwit van eigen land. En wordt duidelijk welk handelingsperspectief ontstaat.  

De aanpak om dit resultaat te behalen is als volgt. Docenten en onderzoekers van Aeres worden door medewerkers van Wageningen Livestock Research en PPP-Agro Advies op de hoogte gebracht van de laatste kennis over het optimaliseren van eiwitproductie- en benutting van eigen grasland. Docenten en onderzoekers van Aeres en WLR inventariseren welke onderwijsmateriaal daar reeds voor beschikbaar is en aan welk materiaal voor zowel onderwijs als melkveehouders nog behoefte is. Gedurende het schooljaar 2021/2022 zullen de tool, een kennisbank over eiwitproductie en -benutting worden ontwikkeld en in gebruik genomen. Melkveehouders gaan aan de slag met de tool en geven PPP-Agro Advies feedback over de toegevoegde waarde van de tool. 

Alle ontwikkelde kennis en de tool zullen worden gepubliceerd op GroenKennisNet. Via verschillende media zal aan zowel melkveehouders, adviseurs en onderwijs kenbaar worden gemaakt dat de informatie op GroenKennisNet beschikbaar is.