Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk

Projecttitel: Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk
Projectnummer: KOM20025
Status: gestart
Projectleider: Pieter van Dalfsen
Projectpartners: AeresTech Productions, Aurea Imaging B.V., Machinefabriek J.M. van den Munckhof B.V., Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO), Q-Ray B.V., Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde weerbare bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Het project Fruit 4.0 (onderdeel van PPS precisietuinbouw, 2017-2020) heeft samen met een aantal andere projecten in de fruitteeltsector geleid tot een stroomversnelling in het denken over de toepassingsmogelijkheden van precisiefruitteelt. Dit Kennis op Maat-project is erop gericht om de kennis en prototypes uit deze projecten effectief toegankelijk te maken voor de primaire doelgroep: fruittelers, fruitteeltadviseurs en toeleveranciers. Daarnaast beoogt dit project ook studenten te bereiken die een toekomst gerelateerd aan de fruitteelt nastreven. Doel is om door middel van kennisoverdracht en demonstraties de drempels voor toepassing van precisiefruitteelt fors te verlagen. De kennisthema’s (bouwstenen) die in dit project aan de orde komen, zijn: sensing (detectie met behulp van cameratechnologie), precisiemaatregelen, managementinformatie & ICT, rendement, boomgaardinrichting en robotisering. Waarbij de nadruk ligt op de eerste vier.

Resultaat: na afloop van dit project is de doelgroep op de hoogte van de mogelijkheden en in staat tot het toepassen van sensing technieken op het eigen bedrijf, de mogelijkheden van dataverwerking en toepassing van die gegevens via taakkaarten en precisiemachines.

De aanpak in dit project bestaat uit een combinatie van verschillende vormen van kennisdoorstroming: (1) learning by hearing, (2) learning by seeing en (3) learning by doing. De kennis wordt richting de doelgroepen ontsloten via een drietal kennishubs: (1) landelijke proeftuindemo’s, (2) onderwijs en (3) regionale demo’s. Aan de regionale demobedrijven worden zogenaamde kenniscirkels gekoppeld. Deze kenniscirkels bestaan uit telers, erfbetreders (toeleveranciers en adviseurs), geïnteresseerde studenten en onderzoekers die samen aan de slag gaan om de kennis uit de genoemde projecten met elkaar te delen en te vertalen naar de eigen praktijk. Vanuit de kennishubs wordt ingezet op praktijkleren via demo- en/of kennisdagen. De kenniscirkels worden gefaciliteerd met door WUR gemaakte kennisproducten (handboeken, filmpjes, flyers etc.). Dezelfde kennisproducten zullen met een aanpassing ook gedeeld worden met het onderwijs (o.a. via de FruitTech Campus) en het bredere bedrijfsleven in- en rond de fruitteeltsector. Hiervoor zullen naast Groen Kennisnet de geëigende kanalen in de fruitsector waaronder de scholingsconsulent van de NFO, de kennisbank van Proeftuin Randwijk en het onderwijs gebruikt worden.

De uitkomsten van dit project moeten zijn dat er (1) een “olievlekwerking” ontstaat die resulteert in een grootschaliger adoptie van precisietoepassingen in de fruitteelt, waarbij niet alleen de early adaptors worden bereikt, maar vooral de brede groep van ondernemers in de fruitteeltsector, en dat er (2) kennisproducten beschikbaar komen die ook na dit project nog waardevol zijn om in te zetten, zowel voor bij – en nascholing van fr uit ondernemers als via onderwijs voor toekomstige ondernemers en anderen die in- en rond de fruitteelt werkzaam zullen zijn (denk aan adviseurs, toeleveranciers en mensen die zie bezig houden met fruit gerelateerde technologie).