Hennep uit de kast

Projecttitel: Hennep uit de kast
Projectnummer: KOM21007
Status: nog niet gestart
Projectleider: Michiel Scheffer
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A3 – Hergebruik zij- en reststromen

“Hennep uit de kast“ heeft als doel de revival van hennep in West-Europa te ondersteunen door een betere kennisondersteuning van agrariërs die het gewas willen telen, voor ondernemers/ontwerpers die het gewas willen gebruiken in toepassingen of voor studenten die dat in de toekomst willen doen. Hennep was tot 1945 een belangrijk vezelgewas voor technisch doek (dekzeilen) en in huishoudelijke toepassingen (o.a. meubelbekleding). Na substitutie door synthetische stoffen zoals nylon, is nu sprake van een revival door de interesse als vezelgewas en door de ontwikkeling van nieuwe rassen die door een hoog CBD gehalte zeer geschikt zijn voor cosmetische toepassingen en als voedingssupplement. Hennep is een gewas dat binnen een wisselteelt sterk kan bijdragen tot verbetering van bodemkwaliteit. Wanneer toegepast in duurzame producten, draagt hennep sterk bij tot vastleggen van CO2 en stikstof. Zo draagt hennep bij aan de opzet van kringlooplandbouw en klimaatneutrale landbouw.  

In Nederland bedraagt de teelt thans 4000 ha, bijna een verdubbeling vergeleken met 2010. Hennep is nu nog vooral een contractteelt, waarbij de afnemer de zaden, teelthandleiding levert en de afnamegarantie borgt. De teelt vindt daarbij plaats op basis van de doelen en verwerking van de afnemer. Dat maakt de oogst moeilijk verhandelbaar op een open markt. Voor verdere ontwikkeling is een voorwaarde dat er een open markt voor hennep grondstoffen ontstaat op basis van gestandaardiseerde gewassen, teeltmethodes en ontsluiting van materialen. Daarbij is het van belang aan te sluiten bij een van de legale teeltstrategieën: gericht op optimalisatie van vezel of op inhoudstoffen wordt geteeld (blad/zaad). Daarbij is het van belang variëteit, teelt en verwerking aansluiten bij de gewenste opbrengsten. Elk werken op basis van andere gewassen, teeltmethode en gewenst materiaal. 

Eigen aan een contractteelt is dat er weinig publiek ontsloten kennis is over hennep. Het project “Hennep uit de kast” is om deze kennis op een handzame manier te ontsluiten voor het MKB in de gehele keten. Deze kennis bestaat bij de WUR zelf, bij de Hogescholen, maar ook in recenter onderzoek, en bij pioniers in de sector, ontwikkeld in de afgelopen tien jaar. Handzame kennis zal zich vertalen in een handboek (met bijlages en verwijzingen naar bestaande kennis), rekenmodellen (om de calculatie van ondernemers te ondersteunen), deze ook te vertalen naar een Massive Open Online Course op het niveau HBO; waarbij ook een Engelstalige versie wordt gemaakt.