Kennisverspreiding natuurlijke middelen t.b.v. duurzame veehouderij

Projecttitel: Kennisverspreiding natuurlijke middelen t.b.v. duurzame veehouderij
Projectnummer: KOM20047
Status: gestart
Projectleider: Maria Groot
Projectpartners: Aeres MBO, AHV International, Animal Life Plus Pig, Beste Bake Technology Centre, Bio-AG Europe, E.F.S.-Holland, Erber Biotech Benelux, , EUROstyle, Greenvalley International , Hopp Health, Jadis Additiva, LTO Nederland, Natuurapotheek, Olmix, Orffa Additives, Speerstra Feed Ingredients, Ropapharm International, Sana Novum Group, Stichting HeerenboerenNL, Universitaire landbouwhuisdieren praktijk, Universiteit Utrecht, Van Hall Larenstein, VKON, Wageningen University & Research
Status: nog niet definitief toegekend
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP
: D3 – Veilige en duurzame productie

In het streven gebruik van antibiotica en andere chemische middelen in de veehouderij te verminderen past de inzet van natuurlijke middelen voor diergezondheid. Gebruik van natuurlijke middelen vermindert zo de belasting van het milieu en draagt bij aan een duurzamer veehouderijconcept. Dit project richt zich op kennisdoorstroming naar alle stakeholders in de keten, waaronder het agrarisch onderwijs (MBO tot universiteit), veehouders, LTO Nederland én het bedrijfsleven (producenten/leveranciers natuurlijke middelen), waarbij kennis vraaggestuurd en “Op-Maat” (op basis van vragen en behoeften doelgroepen) zal worden aangeboden. Samen met stakeholders werkt dit project aan het breder ontsluiten en beschikbaar maken van de kennis over de inzet van natuurlijke middelen voor diergezondheid die door o.a. WUR is bijeengebracht. Dit zal zodanig worden uitgevoerd dat de behoeftes van de diverse sectoren zo goed mogelijk worden voorzien: Dierenartsen worden optimaal geïnformeerd zodat zij met deze kennis ook handelingsperspectief krijgen om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken in de praktijk. Voor (toekomstige)veehouders wordt de kennis zo aangeboden dat ze deze eenvoudig kunnen toepassen op hun bedrijf. Middels studiegroepen en innovatiecirkels wordt uitwisseling van kennis en ervaring gestimuleerd en op een hoger plan gebracht. Veevoederproducenten, leveranciers van diervoedersupplementen en farmaceuten zijn ketenpartijen die deze producten aanbieden, direct dan wel via veevoer. Voor hen is het van groot belang dat ze over toegankelijke, objectieve kennis beschikken. Doel is dat veehouders en dierenartsen op basis van objectieve kennis keuzes kunnen maken voor middelen. Alle partijen hebben aangegeven behoefte te hebben om overzichtelijk en onafhankelijke informatie te kunnen vinden. Hiervoor worden de volgende tools ingezet:

  • Kennisbank van het Platform Natuurlijke Veehouderij en VKON;
  • Groen Kennisnet:KruidenWiki;
  • Stalboekjes per dierhouderijsector,in een vernieuwd format en zonodig uitgebreid met nieuwe middelen en onderbouwende literatuur;
  • Concrete en heldere informatie over de toepasbaarheid van middelen binnen de (biologische) veehouderijsector
  • Dynamisch onlineoverzicht van kruiden en stoffen met mogelijke effecten op smaak en verwerkbaarheid van dierlijke producten. Tevens worden mogelijke voedselveiligheidsrisico’s in kaart gebracht.

Bovendien wordt kennis gedeeld via interactieve presentaties, webinars en workshops voor sectoren en onderwijs op basis van de ontwikkelde onderwijsmaterialen, praktijkvragen en de stalboekjes.