Klimaatinspanningen agrifood in beeld

Om de klimaatverandering te beperken, moet ook de agrifoodsector hard werken aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Om de impact van de klimaatmaatregelen te monitoren gebruikt de overheid een internationaal erkend rekenmodel (NIR). Prima bruikbaar in de nationale context, maar op een aantal onderdelen geeft het model een wat vertekend beeld van de inspanningen in de sector omdat de sector vaak in internationale ketens werkt.

Een tweede, ook internationaal erkend, rekenmodel (LCA) brengt de klimaatimpact van een bepaald product door de gehele keten in beeld. Onder andere vanwege de internationale oriëntatie, geeft ook dit rekenmodel waardevolle inzichten in wat succesvolle strategieën zijn om broeikasgasemissies te beperken.

In het PPS-project ‘Klimaatmonitor Nederlandse agroproductie’ werken verschillende agrarische brancheorganisaties samen met Wageningen University & Research aan een methode waarbij de uitkomsten van beide modellen goed te vergelijken zijn. Alfred van Lenthe (directeur Coalitie Vitale Varkenshouderij) is één van de partners in het project: ‘Dat de agrarische sector moet bijdragen aan het terugdringen van broeikasgassen staat als een paal boven water. En dat de overheid via het NIR-systeem ons monitort is ook logisch, want dat is afgesproken in de Parijs-akkoorden. Omdat de LCA-methode ook waardevolle inzichten geeft, ontwikkelen we een vergelijksmethode waarbij beide rekenmodellen samenkomen. Zo krijgen we een helder zicht op het effect van maatregelen, ook in internationaal verband. Het klimaat houdt immers niet op bij de grens.’