Met de klas naar de groente- of fruittteler

Projecttitel: Met de klas naar de groente- of fruittteler
Projectnummer: KOM20044
Status: nog niet gestart
ProjectleiderMarlies Willemsen
Projectpartners: Aeres Hogeschool, GroentenFruit Huis, IVN Flevoland, LTO Nederland, NFO, Stichting Educatief Platteland, Stichting innovatie Glastuinbouw, Voedingscentrum, Wageningen University & Research
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP
: D2 – De consument, duurzame en gezonde voeding, in een groene leefomgeving

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma heeft als doel om de consumptie van groente en fruit te stimuleren en om de kennis en houding van kinderen, ten aanzien van groente en fruit, te verbeteren. De afgelopen jaren heeft Team Smaaklessen & EU-Schoolfruit, WUR, veel kennis en ervaring opgedaan met voedseleducatie. Voor het EU-Schoolfruit-en groenteprogramma zijn lessen en korte lesactiviteiten over groente en fruit voor in de klas ontwikkeld. Wetenschappelijk onderzoek leert echter dat een aanvullende excursie, buiten de klas,grote meerwaarde heeft. Een excursie zorgt voor extra beleving en daardoor voor een grotere leeropbrengst dan alleen een les in de klas. Team Smaaklessen & EU-Schoolfruit, WUR,wil dit project uitvoeren in samenwerking met Boerderijeducatie Nederland (BEN) en Kom in de Kas (KidK). Deze organisaties vormen beide een overkoepelend orgaan voor aanbieders van excursies naar de boeren en/of tuinders in Nederland. In dit project willen we de connectie tussen het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma en boerderijeducatie/Kom in de Kas verder versterken door:

  • Het ontwikkelen van objectief lesmateriaal voor excursies naar groente- en fruittelers dat past bij de ontwikkelingsniveaus van basisschoolkinderen. Hier kunnen telers die klassen ontvangen gebruik van maken.
  • Het vernieuwen van de bestaande cursus voor educatieboeren,zodat deze beter aansluit bij de wensen en behoeften van de telers én waardoor telers over kennis en vaardigheden beschikken om een kwalitatief goede excursie te kunnen geven.
  • Het integreren en optimaliseren van de digitale kaarten van BEN en KidK waarop deelnemende telers vermeld staan. Hierdoor kunnen leraren en telers elkaar makkelijker vinden. Vanuit het educatieve aanbod van Smaaklessen & EU-Schoolfruit wordt naar de vernieuwde kaart verwezen.

Het ultieme doel is een positieve attitude voor groente- en fruit bij basisschoolkinderen (en hun ouders) te ontwikkelen en hun kennisniveau ten aanzien van herkomst en gezondheid van deze producten te verbeteren.