Met techniek naar minder onkruid

Projecttitel: Met techniek naar minder onkruid
Projectnummer: KOM22013

Projectleider: Johan Booij
Projectpartners: LTO Nederland, Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde, weerbare bodem en teeltsystemen

Het Kennis op Maat project ‘Met techniek naar minder onkruid’ richt zich op telers, studenten en erfbetreders met als doel recente en relevante kennis over “onkruid beheersing met vooral innovatieve technieken” te ontsluiten en over te dragen. Telers moeten en willen in toenemende mate nieuwe technologische kansen benutten.

In dit project inventariseren en bundelen we kennis uit recente literatuur en ervaringen uit een breed scala aan recente projecten en brengen we dit over aan telers. Daarnaast inventariseren we beschikbare technieken op de markt en beoordelen deze op bruikbaarheid voor teelten en regio’s. Door middel van workshops met telers in diverse regio’s brengen we het aanbod van kennis en techniek samen met de vraag vanuit de telers en ontsluiten dit middels het opstellen van beslisschema’s en beschrijving van succesvolle strategieën voor onkruidbeheersing. Alle informatie die verzameld wordt in dit project wordt ontsloten in een interactieve gids, ondersteund door videomateriaal. Daarnaast worden er demonstraties op open dagen in de regio’s georganiseerd om telers met relevante technieken voor die regio kennis te laten maken.

Dit project volgt een aantal aanbevelingen op uit het rapport ‘Een breder bereik van kennis en innovatie Kennisdeling en leren rond biodiversiteit binnen de kringloop’ van Marijke Dijkshoorn-Dekker en Harry Kortstee (2020) met betrekking tothet belang van de erfbetreder, het opleidenvan onafhankelijke coaches/ adviseurs, intervisie binnen en tussen regionale netwerken, het vertalen van wetenschappelijke kennis, integrale kennis.