Naar een robuuste MFL: van kennis naar actie

Projecttitel: Naar een robuuste MFL: van kennis naar actie
Projectnummer: KOM20049
Status: gestart
Projectleider: Andries Visser
Projectpartners: Aeres Hogeschool, Coöperatie Verenigde Agrarische Kinderopvang, Federatie Landbouw en Zorg, LTO Nederland, Stichting Educatief Platteland!, VEKABO, Wageningen University & Research
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP
: D1 – Waardecreatie en verdienvermogen

Dit project richt zich op het updaten van een aantal succesvolle publicaties over kansen en mogelijkheden in de multifunctionele landbouw (MFL) en het ontwikkelen van nieuwe materiaal op basis van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in de multifunctionele landbouw. We richten ons op bestaande en nieuwe multifunctionele ondernemers en ondernemers van de toekomst via het groene onderwijs (HBO en MBO). Daarnaast richt het project zich op het actief verspreiden van kennis en inzichten via bijeenkomsten met multifunctionele ondernemers welke ook gebruikt zullen worden om vragen en knelpunten van ondernemers te inventariseren en zo maatwerk te leveren in volgende bijeenkomsten.Het resultaat is een uitgebreide portfolio aan publicaties, brochures, stappenplannen en handvatten voor ondernemers over kansen en mogelijkheden voor nieuwe markten en verdienmodellen in de multifunctionele landbouw. Dit gebaseerd op de state of the art en de laatste inzichten & ontwikkelingen tot stand gekomen in directe samenwerking met betrokken ondernemers en brancheorganisaties. Het project sluit daarmee aan op prioriteit 24, Missie D1 Waardecreatie & verdienvermogen.