Ontsluiten kennis Functionele Agrobiodiversiteit

Projecttitel: Ontsluiten kennis Functionele Agrobiodiversiteit
Projectnummer: KOM22015
Projectleider: Bas Allema
Projectpartners: BO Akkerbouw, NFO, Cosun Beet Company, LTO Nederland, LTO Noord, Agrifirm NWE, Coöperatie Collectief Hoeksche Waard, Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief, Artemis, Van Iperen, Wageningen University & Research
MMIP:  LNV-MMIP’s

Telers worden steeds meer gevraagd om maatregelen te treffen die soortenrijkdom op het bedrijf verhogen, waaronder het aanleggen van groenstroken om de percelen. Deze groenstroken zijn bij uitstek een kans om soorten te stimuleren die functioneel zijn voor de teler (Functionele Agrobiodiversiteit, FAB). Tegelijkertijd leeft er bij veel telers de vrees dat meer biodiversiteit om hun akker meer plagen of ziekten kan aantrekken. Wij zien hier een duidelijke behoefte om telers en hun adviseurs, alsook telers in opleiding en hun docenten van kennis te voorzien over de voordelen en risico’s van het vergroten van soortenrijkdom op het bedrijf als ook handvatten om groenstroken zo in te richten dat deze functioneel zijn. Dit voorstel sluit aan bij het thema Landnatuur.

Wij voorzien in dit KoM-project de ontwikkeling van een applicatie (tool) die een teler of adviseur helpt bij het maken van een keuze over welke plantensoorten in te zaaien in een groenstrook of welke heesters in een haag te poten op basis van een vooraf bepaald doel (o.a. bevorderen van bestuivers, aantrekken natuurlijke vijanden of verfraaien van het landschap) en het gekozen gewas of bouwplan. De tool geeft een overzicht van de functie van plantensoorten alsook eventuele risico’s op ziekten, plagen, onkruiden of aaltjes in combinatie met een gewas. Het doel van dit KoM project is om deze tool te bouwen en onder de aandacht te brengen bij telers, adviseurs, studenten en docenten. De tool zal, naar analogie met het Aaltjesschema en de Gezondgewastool, ook laten zien welke informatie bekend is en wat nog ontbreekt of onzeker is.

Het conceptuele ontwerp voor de tool heeft reeds plaatsgevonden binnen de PPS FAB+ in samenspraak met telers, adviseurs en onderzoekers; binnen FAB+ wordt in 2022 het programma van eisen voor de tool geschreven. Binnen het KoM-project worden dit conceptuele ontwerp en programma van eisen omgezet in een webapplicatie. Vooraf en halverwege het bouwen vragen we een gebruikersgroep mee te kijken of de tool aansluit bij hun praktijk. Via een uitgebreid communicatie en outreach plan wordt de tool onder de aandacht gebracht bij de beschreven doelgroep.