Ontsluiting landbouwkennis bodemvochtmanagement

Projecttitel: Ontsluiting landbouwkennis bodemvochtmanagement
Projectnummer: KOM20033
Status: gestart
Projectleider: Idse Hoving
Projectpartners: AguroTech, Innoseis, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, ZLTO, Wageningen University & Research
Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
MMIP:  C2 – Klimaatadaptieve land- en tuinbouwproductiesystemen

Het doel van dit project is het demonstreren en overdragen van theoretische bodemvochtmanagement kennis van Wageningen aan Nederlandse MKB-boeren in akkerbouw en open tuinbouw. Het merendeel (meer dan 95%) van de boeren in Nederland beregent gewassen op basis van ervaring en gevoel in plaats van op basis van data. Dit leidt tot onnodige onder- en overberegening wat resulteert in productiviteitsverlies en in te veel waterverbruik. Om dit succesvol tegen te gaan is een aanpak nodig die inzet van technologie (bodemvochtsensoren) en kennis combineert. Huidige sensoren (technologie) die aangeboden worden in de markt geven een meetwaarde aan die bodemvocht vertegenwoordigt. De meetwaarde heeft een andere betekenis voor bijvoorbeeld een kleibodem dan voor een zandbodem. Daarnaast heeft een vochtwaarde verschillende implicaties voor verschillende soorten gewassen en de groeifase waarin deze gewassen zich bevinden. Het is aan boeren om deze meetwaarde door te vertalen naar een beregeningsactie.Boeren beschikken echter niet over voldoende kennis om de doorvertaling succesvol te doen. Dit gebrek aan kennis leidt ertoe dat de huidige technologische oplossingen in de markt niet succesvol kunnen worden ingezeten de adoptie hiervan onder boeren laag blijft. De benodigde landbouwkennis is aanwezig bij Wageningen Research. Met dit project willen we een grote groep boeren bereiken om deze fundamentele landbouwkennis te delen zodat voor hen de weg naar technologiegebruik wordt geopend. De doorstroming van theoretische kennis van Wageningen Research naar praktijk stelt de MKB-boeren instaat technologie keuzes te maken en data-gedreven te beregenen.