Op naar meer gewasdiverse teelt in Nederland

Projecttitel: Op naar meer gewasdiverse teelt in Nederland
Projectnummer: KOM21002
Status: gestart
Projectleider: Dirk van Apeldoorn
Projectpartners: Aeres HBO Dronten, Aeres MBO Emmeloord, Aeres MBO Warmonderhof, AOC Terra, Bionext, BO Akkerbouw, BV Exploitatie Reservegronden Flevoland, Clusius College, Cumela, Hogeschool Van Hall Larenstein, Huiberts Biologische bloembollen, J.C.J. Ruiter Wever, Land & Co, Let’s talk Bio, Scalda Groen College, Stichting CIV Groen Agro praktijkcluster, Stuurgroep Gewasbescherming, Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A2 – Gezonde weerbare bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

De achteruitgang van de biodiversiteit en toename van extreem weer maken de noodzaak voor weerbare productiesystemen urgent. Het streven van overheid en betrokken partijen is dat er in 2030 weerbare planten- en teeltsystemen en een sterkeverbinding tussen land- en tuinbouw en natuur zijn. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van robuuste plantaardige productiesystemen, o.a. strokenteelt, mengteelten en pixelteelt. De onderzoeksresultaten komen tot nu toe nog zeer beperkt in de praktijk en het onderwijs terecht.  

Akkerbouwers, Let’s Talk bio, brancheorganisaties in de plantenteelt (BO-akkerbouw), Groen, Grond Infra / loonwerk (Cumela)en in de biologische sector (Bionext), Land & Co, het praktijkcluster Agro van CIV Groen en het groen onderwijs hebben de handen ineen geslagen om gewasdivers telen meer onder de aandacht te brengen. Deze nieuwe vorm van telen moet landen in de landbouwpraktijk en in het onderwijs. Samen gaan we een groot aantal activiteiten organiseren voor ondernemers en medewerkers in de plantenteelt, vollegrondsgroente, bollenteelt en loonwerk en voor docenten en studenten om hen te laten kennismaken met gewasdiverse teelten en een netwerk te vormen van geïnteresseerde ondernemers. Dit doen we door bijeenkomsten op praktijklocaties te organiseren. Ook wordt er lesmateriaal ontwikkeld voor mbo en hbo, dat ook beschikbaar is voor ondernemers. In 2022 en 2023 komt er een landelijke dag, een velddag, met een netwerkevent gewasdivers telen, voor alle ondernemers en toekomstige ondernemers geïnteresseerd in gewasdiversiteit. 

Op deze manier worden ondernemers en aankomende ondernemers in de groene sector voorbereid op een toekomst waarin een robuust plantaardig teeltsysteem een logische keuze is. 

Download hier de flyer