Project Boer en Burger: dialoog & verbinding

Projectnummer
LWV20211

Missie
D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair
D3. Veilige en duurzame primaire productie

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Andries Visser

Website

Status project

Samenvatting project
Een goede dialoog tussen agrarische ondernemers en hun omgeving is van belang voor een duurzame ontwikkeling van het boerenbedrijf. Het ontbreekt veel boeren aan inzicht en handvatten hiervoor. In deze PPS ontwikkelen we samen met boerenorganisaties en ketenpartijen kennis en kunde voor (groepen) boeren en erfbetreders voor een geslaagde dialoog. Het resultaat is een pakket aan praktijkgerichte tools, versterking van het netwerk en draagvlak voor het voeren van actieve dialoog.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug