Project Fitte vis in een duurzame aquacultuur (AQUAFIT)

Projectnummer
LWV20037

Missie
E. Duurzame en veilige Noorzee, oceanen en binnenwateren

MMIP primair
E5. Visserij

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Arjan Palstra

Website

Status project

Samenvatting project
Samen met twee partners uit de Nederlandse aquacultuursector, Hendrix Genetics (HG) en Kingfish Zeeland (KZ), gaat Wageningen Livestock Research (WLR) zich integratief inzetten voor het kweken van een fitte vis in een duurzame aquacultuurketen door fokkerij, fysiologie, welzijn en productkwaliteit te combineren. AQUAFIT zal methoden ontwikkelen voor selectie van robuuste vis, een duurzamere houderij-strategie, een optimale productkwaliteit en genetische verankering in een fokprogramma.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug