Project Fokdoelen en runderrassen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw

Projectnummer
LWV20175

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A5. Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Sipke Joost Hiemstra

Website

Status project

Samenvatting project
Natuurinclusieve rundveehouders, waarvoor behoud van biodiversiteit een hoofddoel is, hebben behoefte aan passende rassen. De eigenschappen van de runderen (fokdoel) moeten optimaal afgestemd zijn op het bedrijfssysteem. Relaties tussen biodiversiteitsindicatoren, bedrijfskenmerken, dierprestaties en verdienmodellen voor de veehouder worden op bedrijfsniveau in kaart gebracht en geanalyseerd. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld in regionale netwerken en studiegroepen.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug