Project INSECTENTEELT OP WETTELIJK NIET TOEGESTANE RESTSTROMEN

Projectnummer
LWV20102

Missie
D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair
D4. Duurzame en veilige verwerking

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Marko Appel

Website

Status project

Samenvatting project
Onderbenutte reststromen zoals voedselresten, slachtbijproducten en dierlijke mest zijn een bron van nutriënten. Insecten kunnen die omzetten naar hoogwaardige voedingsproducten voor dierlijke en menselijke consumptie. Dit onderzoek focust op de veiligheid van organische reststromen als substraat voor kweek van insecten en veilige toepassing hiervan in voeding voor mens en dier. Het doel is om tot een procedure te komen die wettelijke toelating van reststromen voor insectenkweek mogelijk maakt.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug