Project Klimaatimpactmonitor.nl

Projectnummer
LWV20196

Missie
C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied

MMIP primair
C4. Verbeteren waterkwaliteit

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Rutger Dankers

Website

Status project

Samenvatting project
Met de KlimaatImpactMonitor gaan wij gegevens over de impacts van actuele weersextremen (bijv. schade aan gebouwen, verminderde gewasopbrengst, ziektemeldingen en oversterfte) in één omgeving verzamelen, ontsluiten en visualiseren. Hiermee krijgen we meer inzicht in de relatie tussen extreem weer en de kosten die hiervan het gevolg zijn, en kunnen klimaatrisico’s beter worden ingeschat. Dit draagt bij aan draagvlak voor adaptatiemaatregelen, en kan inzicht geven in trends van klimaateffecten.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug