Project MIP CoE aardappel

Projectnummer
AF16203

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A2. Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2017

Einddatum project
31-12-2022

Projectleider
Jan Kamp

Website

Status project

Samenvatting project

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug