Project Oorzaken en oplossingen vangletsel & ketenletsel

Projectnummer
LWV20143

Missie
D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair
D3. Veilige en duurzame primaire productie

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Marien Gerritzen

Website

Status project

Samenvatting project
In het sectorplan pluimveehouderij is opgenomen dat Ongerief en letsel door vangen, transport en lossen wordt verminderd. Om te komen tot een plan van aanpak is inzicht nodig in de invloed van verschillende factoren zoals diertype, gezondheidsstatus, vangmethode maar ook de effecten van transport en handling op de slachterij. Ontwikkelen van tools om ketenletsel te verminderen zal leiden tot verbetering van dierenwelzijn en reductie van productschade en dus verduurzaming van de kuikensector.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug