Project RENEW – Circulair ketenontwerp voor Eco-feed

Projectnummer
LWV20147

Missie
D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair
D4. Duurzame en veilige verwerking

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Sanne Stroosnijder

Website

Status project

Samenvatting project
RENEW ontwerpt een integraal voedselsysteem voor toepassing van reststromen uit retail en out-of-home als diervoeder voor o.a. kippen en varkens. Het onderzoekt 1) onder welke voorwaarden een positieve business case mogelijk is vanuit economisch, milieu/klimaat en dierenwelzijn opzicht, 2) welke voorwaarden voor acceptatie door consument en ketenpartijen nodig zijn en 3) het optimaliseren van scenario’s voor ketenconcepten die bijdragen aan het tot stand komen van een circulair voedselsysteem.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug