Project Selectie, stabilisatie en verwerking van voedselreststromen naar toepassingen in voedsel

Projectnummer
LWV20038

Missie
D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair
D4. Duurzame en veilige verwerking

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Martijntje Vollebregt

Website

Status project

Samenvatting project
In dit project wordt gewerkt aan een integrale ketenaanpak voor hoogwaardige toepassingen van plantaardige zij- en reststromen richting voedsel. Total use staat voorop. De verwaarding wordt bepaald door de combinatie van eigenschappen van resten, kwaliteit van mogelijke ingrediënten en producten, technologie (flexibiliteit, schaalgrootte, stabilisatie en behoud van functionaliteiten) en business cases. Hierbij wordt gekeken naar valorisatie van zowel zij- en reststromen als technologieën.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug