Project TEST project NOVEMBER

Projectnummer
AF23456

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

MMIP secundair
Landbouw, Water, Voedsel>B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie>B2. Landbouwbodems, emissiereductie lachgas en verhoging koolstofvastlegging

Startdatum project
04-11-2021

Einddatum project
11-11-2021

Projectleider
Laurice Pouvreau

Website
www.tin.nl

Status project
Lopend – Loopt voor

Samenvatting project
Lekker korte samenvatting

Doel van het project
Heel belangrijk doel

Relatie met missie/motivatie
Voorkomen ontstaan podzolprofielen

Geplande resultaten
Mooie egale bodems

Terug