Project Uitbreiding PPS Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie

Projectnummer
LWV20108

Missie
B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie

MMIP primair
B5. Energiebesparing, -productie en -gebruik (incl. Kas als Energiebron)

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Andries Visser

Website

Status project

Samenvatting project
De uitbreiding richt zich op 2 prioriteiten: 1) Landbouw gebiedsgericht inzetten om RES doelen te realiseren door het opschalen van 2 lopende gebiedspilots en het starten van 2 nieuwe gebiedspilots beide gericht op een maximale bijdrage van de landbouw aan de RES en 2) Versnellen van de introductie van fossielvrije landbouwmechanisatie door met partners uit de landbouwmechanisatie (ontwikkelaars, dealers) te werken aan het oplossen van belemmeringen die nu de introductie tegenhouden.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug