Project Vitale Varkenshouderij

Projectnummer
LWV20173

Missie
D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel

MMIP primair
D3. Veilige en duurzame primaire productie

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Gert van Duinkerken

Website

Status project

Samenvatting project
Een gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij, een aantrekkelijk verdienmodel met een stevige marktpositie en bijdragen aan een beter klimaat. Dit zijn de ambities van de Nederlandse varkenshouderij. Om deze ambities te realiseren hebben varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers en overheden hun krachten gebundeld in de Coalitie Vitale Varkenshouderij. Deze PPS geeft invulling aan een belangrijk deel van het onderzoeksprogramma.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug