Project Voeding op Maat

Projectnummer
LWV20189

Missie
A. Kringlooplandbouw

MMIP primair
A1. Verminderen fossiele nutriënten en emissies naar bodem, water en lucht

MMIP secundair

Startdatum project
01-01-2021

Einddatum project
31-12-2026

Projectleider
Wouter Spek

Website

Status project

Samenvatting project
“Wat er niet in gaat, komt er ook niet uit”. Het verminderen van stikstofemissies uit de veehouderij is het meest effectief door aanpak bij de bron: het voer van het dier. Dieren hebben energie, eiwitten en andere nutriënten nodig. In de juiste hoeveelheden, de juiste verhoudingen en op de juiste momenten. Dat is nog niet zo eenvoudig, want elke levens- of productiefase betekent andere behoeften aan energie en voedingsstoffen. Ook zijn er individuele verschillen tussen dieren en is er variatie in de tijd. Dit project richt zich op innovaties in de eiwit- en aminozuurwaardering van voedermiddelen, in samenhang met een optimale waardering van energie, afgestemd op de actuele behoeftenormen voor energie, eiwit en andere nutriënten. “Voeding op maat” is de belangrijkste brongerichte maatregel, die doorwerkt in de verdere nutriëntencyclus: voer-dier-stal-mest-bodem-plant. We kiezen een geïntegreerde aanpak, gericht op het totale voer. Met oog voor energie, eiwit/aminozuren en andere voedingsstoffen. Effectief in de reductie van stikstof- en fosforverliezen, en met oog voor reductie van broeikasgassen (m.n. methaan) en voor circulariteit (o.a. via onafhankelijke, transparante grondstof- en voederwaardering). En zonder concessies aan diergezondheid en dierenwelzijn.

Doel van het project

Relatie met missie/motivatie

Geplande resultaten

Terug