Recent ontwikkelde fokkerijkennis breed beschikbaar maken voor potentiële gebruikers

Projecttitel: Recent ontwikkelde fokkerijkennis breed beschikbaar maken voor potentiële gebruikers
Projectnummer: KOM22002
Projectleider: Roel Veerkamp
Projectpartners: CRV, Cobb Europe, Hendrix Genetics Research, Topigs Norsvin Research Centre, Wageningen University & Research
Missie: Sleuteltechnologieën
MMIP:  ST2 – Biotechnologie en Veredeling

In 2015 is op Groen Kennisnet het leerboek Fokkerij en Genetica verschenen in een Nederlandse en Engelse versie. De digitale versies worden  in Nederland en wereldwijd veel gebruikt en het leerboek is vertaald in het Turks, Frans, Spaans, Roemeens en Arabisch (zie ook: Digitaal leerboek fokkerij wordt wereldwijd veel gebruikt – WUR). Regelmatig komen er aanvragen uit ontwikkelingslanden voor een pdf-versie omdat internet-onderwijs daar nog niet goed mogelijk is. Het leerboek is geschreven door medewerkers van de afdeling Fokkerij & Genomica van Wageningen Livestock Research met medewerking van R&D-medewerkers uit het fokkerij bedrijfsleven en HBO-docenten. Het is deels gefinancierd vanuit het toenmalige WURKS-programma van Wageningen University.

In de afgelopen zeven jaar heeft het fokkerijonderzoek een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Door de samenwerking tussen de WUR-afdeling Fokkerij & Genomica en de vier fokkerij-organisaties binnen het Breed4Food consortium heeft dit geleid tot toepassing van nieuwe sleutel technologieën (DNA-analyse, genomic prediction, fenotypering met sensoren en het verzamelen en analyseren van grote databestanden met frequente metingen aan grote aantallen dieren). De bestaande en ontwikkelde technieken worden benut om de kenmerken van dieren te verbeteren die belangrijker zijn geworden door de benodigde aandacht voor een klimaat neutrale landbouw en internationale voedselvoorziening met dieren die op een welzijnsvriendelijke manier in goede gezondheid worden gehouden.

Het doel van dit project is om in samenwerking met R&D-medewerkers in het consortium Breed4Food en met enkele HBO-docenten de verschillende hoofdstukken van het bestaande leerboek (NL en UK-versie) te voorzien van een aantal paragrafen waarin de recente ontwikkelingen worden beschreven en voorzien worden van voorbeelden van toepassingen in praktijksituaties De doelgroep bestaat uit (internationale) HBO-studenten en docenten uit het HBO- en MBO-onderwijs. Via deze vormen van onderwijs worden de toekomstige medewerkers van nationale en internationale midden-en kleinbedrijven in de agrarische sector op de hoogte gebracht van de mogelijke toepassingen van recente ontwikkelingen in de fokkerij. Met de geschetste werkwijze wordt het leerboek (NL en UK-versie) op Groen Kennisnet uitgebreid en is het mogelijk om met zo weinig mogelijk inspanning de vertaling in de andere talen mogelijk te maken. Zo kan de recent ontwikkelde fokkerijkennis doorstromen naar de gebruikers die werken aan de internationale voedselzekerheid.