Roadshow Winst van een goed ingericht activiteitsgebied voor varkens

Projecttitel: Roadshow Winst van een goed ingericht activiteitsgebied voor varkens
Projectnummer: KOM22011
Projectleider: Marko Ruis
Projectpartners: Mts Ekkel, Coöperatieve Vereniging Varkensartsen Nederland, VOF J. en M. van de Kamp, Fokbedrijf Hendriks, Varkenshotel, Aeres Farms, Fokbedrijf Brummelhuis, Litjens, Coöperatie AgruniekRijnvallei, C.A.V. Den Ham, Schippers Europe, Agro TopShop, Zonne.college, Hans Hogeschool, Kennis Platform Varkenshouderij, Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland, Wageningen University & Research
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP:  D3 – Veilige en duurzame primaire productie

Een goed ingericht activiteitsgebied voor eten, drinken en exploreren middels hokverrijking voor varkens draagt bij aan een betere diergezondheid, beter dierenwelzijn én een beter economisch rendement. Het activiteitsgebied bestaat uit voldoende en goed bereikbare eet- en drinkplaatsen (geen honger en geen dorst) en voldoende en efficiënte verrijking om samen te exploreren, wat op de goede plaats in het hok is aangebracht. Een goed ingericht activiteitsgebied kan bijtgedrag reduceren en daarmee een bijdrage leveren aan het houden van varkens met ongecoupeerde staarten. Ook kan het mesten op de juiste plek in het hok kan gestimuleerd worden. Hiermee levert een goed ingericht activiteitsgebied een essentiële bijdrage aan het verduurzamen van de varkenshouderij.

In dit Kennis op Maat project staat de ‘winst van een goed ingericht activiteitsgebied’ centraal en wordt een roadshow georganiseerd die langs verschillende praktijklocaties in Nederland trekt. Elke praktijklocatie betreft een zogenaamde ‘hot-spot’, waar een thema of doel rondom het activiteitsgebied centraal staat. De roadshow trekt in 2 jaar langs 6 van deze ‘hotspots’ en 2 inspiratieplekken. De ervaringen in het KoM project “Hokverrijking voor varkens gewikt en gewogen” laten zien dat ‘koplopers’ in de sector betrokken zijn bij het onderwerp hokverrijking. Ze zien de voordelen en winst van hokverrijking, al dan niet na een verdere optimalisatie en doorontwikkeling. Echter, een relatief grote groep ‘volgers’ beziet hokverrijking nog vanuit de wettelijke verplichting. Deze groep is veel minder aangehaakt m.b.t. het onderwerp hokverrijking, en in voorkomende gevallen is er sprake van weerstand. Hierdoor is het lastiger de kennis en ervaringen met ze te delen. Door het onderwerp hokverrijking te integreren in het onderwerp activiteitsgebied – met aandacht voor eten, drinken en exploreren – wordt meer interesse verwacht. Immers voer en water zijn basisvoorwaarden voor een optimaal economisch rendement en hierin zijn de laatste jaren door voortschrijden inzicht nieuwe adviezen opgesteld (zie onder andere de welzijnscheck) die nog niet op alle bedrijven geïmplementeerd zijn. Voer- en watercompetitie zijn begrippen die de laatste jaren steeds meer de aandacht krijgen.

Daarom worden met de roadshow kennis- en inspiratiesessies door het land heen georganiseerd, om zoveel mogelijk varkenshouders deel te laten nemen en te inspireren en indien nodig aanpassingen door te voeren op hun bedrijf. Drijfveren hierbij zijn het betrekken van de voorlopers vanuit het principe ‘boeren vertellen boeren’ en de winst op bijv. gezondheid en/of productie. Voor elk thema of doel wordt een video tutorial “Goede praktijken” ontwikkeld, en een setje stalkaarten “Goede praktijken” voor personeel in verschillende talen. Daarnaast worden diersignalenkaarten ontwikkeld om te helpen gestructureerd naar varkens te kijken en (tijdig) de juiste actie te ondernemen. Alle kennisproducten en – materialen worden zodanig ontwikkeld dat ze gemakkelijk ingebracht worden in het bestaande curriculum of trainingen
van opleidingen. Ze worden vindbaar gemaakt en gebundeld in de wiki over hokverrijking op Groen Kennisnet. Met een klankbordgroep vindt regelmatig overleg plaats ten behoeve van een optimale inbedding en (internationale) afstemming met aanpalende projecten en trajecten.