Smart Farming Open Teelten

Projecttitel: Smart Farming Open Teelten
Projectnummer: KOM21006
Status: nog niet gestart
Projectleider: Liesbeth Vallinga
Projectpartners: Aeres Hogeschool, Fruit Tech Campus, Greenports, Wageningen University & Research
Missie: Sleuteltechnologieën
MMIP:  St2 – Biotechnologie en veredeling

Smart Farming neemt een grote vlucht door de enorme ontwikkelingen die er zijn op gebied van precisielandbouw, robotica en big data. Om te zorgen dat het werkveld deze ontwikkelingen bijhoudt en op het juiste moment de goede keuze maakt voor de investeringen en aanpassingen op het bedrijf om deze technieken in te zetten is dit valorisatieproject opgezet. In diverse regio’s in Nederland is er interesse voor meer toepassen van precisietechnieken als smart farming bedrijfsvoering. Voor open teelten is dit akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen, fruit, gras en mais. Huidige projecten zijn vooral gericht op de koplopers en wij willen ons richten op de volgers. Om de beschikbare kennis op een vlotte manier voor het voetlicht te brengen en te zorgen voor een brede verspreiding van deze kennis in regio’s op bedrijven en bij het onderwijs willen we de ondernemers, erfbetreders en docenten van het groene onderwijs een grote rol geven. Dit willen we doen door deze groep een intensief opleidingstraject te ontwikkelen zodat erfbetreders en docenten in de regio’s bijeenkomsten gaan starten waarbij deze kennis wordt doorgegeven en er een actieve interactie plaats gaat vinden tussen de bedrijven. Op deze wijze wil de KOM-aanvraag bijdragen aan een bredere implementatie van de resultaten die komen uit projecten als NPPL, PreciSIAlandbouw, Boeren data voor data boeren, PL4.0,NPPL, Fruit 4.0, en Bollenrevolutie 4.0. Daarnaast wordt dit project rechtstreeks gekoppeld aan de KOM CRKLS en zal de kennis die we ontwikkelen ook juist via die omgeving beschikbaar te stellen voor adviseurs en ondernemers. Bedoeling is om het eindproduct in 2022 te koppelen aan een SABE-regeling. De Greenports zijn de link naar het bedrijfsleven in de regio, zij maken gebruik van de netwerken die er zijn via de organisaties in de land- en tuinbouw, zoals LTO, BO Akkerbouw, NFO en KAVB. Wageningen University & Research / Wageningen Academy zorgt voor de beschikbare kennis vanuit lopende of afgeronde projecten op het gebied van Smart farming. Het HAO (Aeres, HAS, HVHL en Inholland) hebben een bijdrage als adviesgroep en werken daarbij samen met de Wageningen Academy. Aeres is het aanspreekpunt namens het HAO en MBO.

Terug