Stalkaart Hittestress Melkvee

Projecttitel: Stalkaart Hittestress Melkvee
Projectnummer: KOM22016
Projectleider: Ingrid van Dixhoorn
Projectpartners: Buitenpraktijk Oost, Ves Artex, Royal de Boer, LTO, Zonne College, Crumelhaeve, Wageningen University & Research
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP:  D3 – Veilige en duurzame primaire productie

In Nederland is er sprake van een stijging van het aantal warme dagen per jaar. Vanaf temperaturen boven de 20˚C bestaat het risico op hittestress bij melkkoeien, ze moeten zich aanpassen om de balans tussen eigen warmteproductie en warmteafgifte te handhaven. Met de stijgende temperaturen, betekent dit voor Nederland dat een kwart van het jaar de kans op hittestress bij melkkoeien bestaat. De afgelopen 4 jaar waren er meer dan 100 dagen met temperaturen van 20˚C of hoger (gemiddeld 85 dagen per jaar) en tot wel 40 dagen met temperaturen van 25˚C of hoger. Hittestress bij melkkoeien heeft een negatief effect op welzijn, de gezondheid, melkproductie en de vruchtbaarheid. Om hittestress en de nadelige effecten op het eigen bedrijf te voorkomen én om vervolgens zelf het effect van genomen maatregelen tegen hittestress te beoordelen, is het nodig om specifieke hittestress koesignalen tijdig te herkennen.

Doel van dit project is de ontwikkeling van de Stalkaart Hittestress Melkvee bedoeld voor melkveehouders (en ander beroepsgroepen die met rundvee werken).
Deze Stalkaart bevat specifieke koesignalen om hittestress bij de melkkoeien te herkennen. De Stalkaart Hittestress Melkvee kan óók gebruikt worden om achteraf aan de hand van deze koesignalen op een objectieve manier te beoordelen of een interventie om hittestress te voorkomen, zinvol is geweest. Doordat melkveehouders zelf tijdig deze signalen leren te herkennen, ontstaat bewustwording. De veehouder kan dan tijdig maatregelen nemen om hittestress met de daarbij horende gevolgen te voorkomen én vervolgens deze maatregelen evalueren aan de hand van de koesignalen op de stalkaart. Wanneer de ontwikkeling van de stalkaart ontwikkeld is, zal deze vervolgens worden verspreid en wordt het gebruik van de stalkaart toegelicht via (online) workshops, met bijbehorende tips om hittestress te voorkomen.