Streefwaardes en KPI’s voor melkveehouders richting 2030

Projecttitel: Streefwaardes en KPI’s voor melkveehouders richting 2030
Projectnummer: KOM20042
Projectleider: Gert van Duinkerken
Status: nog niet definitief toegekend
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP
: D3 – Veilige en duurzame productie

Door de overheid en door samenwerkingsverbanden zoals Duurzame zuivelketen worden de contouren geschetst van de melkveehouderij in 2030 en door WUR wordt daarover kennis ontwikkeld. De melkveehouder heeft behoefte aan overzicht op de geschetste contouren en heeft behoefte aan kennis hoe integraal voldaan kan worden aan zowel de contouren van het mestbeleid, het stikstofbeleid, het klimaatbeleid en de wens naar biodiversiteit. Daarbij streeft de boer naar een winstgevende onderneming om überhaupt 2030 te kunnen halen.  

Met dit project wordt het resultaat van project KoM20005 ‘De Melkveehouder als Koploper naar 2030’ verder uitgebouwd. De reeds ontwikkelde wiki’s voor Bodem, Gewas, Koe, Mest en Ondernemer worden per onderwerp uitgebreid met de meest gangbare streefwaardes en kpi’s. Ook een toelichting hoe deze streefwaardes bereikt kunnen worden en verwijzingen naar informatiebronnen zoals video’s, presentaties en documenten worden beschikbaar gesteld op GKN, in de zogenaamde wiki’s. Zo wordt belangrijke kennis ontsloten. Op basis hiervan kan de individuele melkveehouder, alleen of bijvoorbeeld tijdens een training of in een studiegroep, de bij hem en zijn onderneming passende doelen concretiseren door zijn streefwaardes te bepalen, maatregelen te nemen en bij te sturen. 

Naast de verbetering van de wiki’s in GKN levert dit project nog een tweede verbetering op. Door Triple Dairy is al eerder een Perspectiefmodel ontwikkeld waarin dezelfde bekende hoofdonderwerpen staan als in de wiki’s (Bodem, gewas, koe, mest, ondernemer). Dit model is bedoeld om overzicht te krijgen op alle facetten van de melkveehouderij, en welke plannen en acties de boer wil ondernemen. Nu wordt aan dit model ook de kpi’s en streefwaardes toegevoegd. De melkveehouder kan, in een wiki op GKN, zijn eigen kpi’s invoeren in een digitale versie van het Perspectiefmodel en dit downloaden naar zijn eigen computer, of uitprinten.