Veiligheid van circulaire diervoeders

Projecttitel: Veiligheid van circulaire diervoeders
Projectnummer: KOM20038
Status: gestart
Projectleider: Elise Gerrits                 
Projectpartners: GMP+ International, HTP Advies, Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie, Schouten Advies, Wageningen University & Research
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP
: D4 – Duurzame en veilige verwerking

In de transitie van conventioneel naar circulair diervoeder moet ook het kwaliteitsmanagement mee ontwikkelen om nieuwe, circulaire grondstoffen op een veilige manier in diervoeders te verwerken. Er is veel kennis over en onderzoek gedaan naar gevaren en mogelijkheden van circulaire grondstoffen en de bewerking hiervan binnen onderzoeksinstituten. Echter, deze kennis wordt onvoldoende gedeeld met instituten en bedrijven die deze kennis in de praktijk inzetten, bijvoorbeeld huidige studenten die in de toekomst in de diervoedersector komen te werken, maar tevens de huidige werknemers in de diervoedersector en het bedrijfsleven. De doelgroep van het project is , door de partners binnen het project, in eerste instantie de huidige werknemers in de diervoedersector. Daarnaast wordt ook het agrarisch HBO onderwijs, die studenten opleiden voor de diervoedersector en het bedrijfsleven in de diervoedersector bijvoorbeeld nutritionisten, voorlichters en kwaliteitsmedewerkers te bereiken via GroenKennisnet. Samen met het bedrijfsleven wordt tijdens het project wordt een (add-on) cursus ontwikkeld. De cursus is gericht op het verspreiden van kennis over de mogelijkheden van nieuwe, circulaire grondstoffen en het vertrouwd maken van huidige werknemers in de diervoedersector met contaminanten in nieuwe, circulaire grondstoffen. De cursus is een aanvulling op het huidige curriculum om (toekomstige) medewerkers in de diervoedersector te voorzien van een solide basis om circulaire, veilige voeders samen te kunnen stellen. Het cursusmateriaal kan tevens worden ingezet als een online variant worden gemaakt voor een breder bereik. Binnen het traject van het samenstellen van de inhoud en uitvoering van de cursus wordt nauw samengewerkt met de betrokken partners; er worden meerdere momenten gepland waarop de inhoud en kwaliteit van de cursus en overige opbrengsten, worden besproken.