Voer voor adviseurs, fase 2

Projecttitel: Voer voor adviseurs, fase 2
Projectnummer: KOM21001
Status: nog niet gestart
Projectleider: Marijke Dijkshoorn-Dekker
Projectpartners: Aeres Hogeschool Dronten, Agrarisch Natuur Drenthe, BoerenNatuur, Erfcoaches Provincie Overijssel, Land van Waarde, Kennis en Innovatie Erve Mentink, Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Friesland, Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Overijssel, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Provincie Drenthe, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Stimuland, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs, Wijland, Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A5 – Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Natuurinclusieve landbouw betekent best een grote stap voor veel boeren, met name die in ‘het peloton’. Veel van hen zullen die stap pas maken als ze goed in beeld hebben wat het voor hen betekent qua bedrijfsvoering, kosten en opbrengsten. Meestal laten ze zich bij het maken van bedrijfsplannen ondersteunen door een adviseur. Voor het adviseren over natuurinclusieve bedrijfsplannen is het nodig dat adviseurs en coaches voldoende zijn toegerust met integrale kennis en materialen over natuurinclusieve landbouw. Zij zullen in staat moeten zijn om de algemene kennis over natuurinclusieve landbouw te vertalen naar het concrete bedrijf. In dit project maken we de WR kennis over natuurinclusieve landbouw beschikbaar voor adviseurs en coaches. Dit doen we in samenwerking met een aantal provincies en toonaangevende netwerken op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Deze partners organiseren leernetwerken en trainingen voor adviseurs en coaches en intervisie tussen deze netwerken. WR draagt bij door het maken van een WIKI ‘voer voor adviseurs’, een modulair informatiepakket met integrale kennis van natuurinclusieve landbouw, waaruit geput kan worden voor trainingen van adviseurs en coaches, en die ook door hen zelf kan worden gebruikt in hun advisering van boeren. Daarnaast zal het onderwijs kunnen putten uit de WIKI om materialen te integreren in hun cursussen NIL en opleidingen. Al het ontwikkelde materiaal wordt beschikbaar gesteld via de partners en via Groenkennisnet.

Dit project volgt een aantal aanbevelingen op uit het rapport ‘Een breder bereik van kennis en innovatie Kennisdeling en leren rond biodiversiteit binnen de kringloop’ van Marijke Dijkshoorn-Dekker en Harry Kortstee (2020) met betrekking tothet belang van de erfbetreder, het opleidenvan onafhankelijke coaches/ adviseurs, intervisie binnen en tussen regionale netwerken, het vertalen van wetenschappelijke kennis, integrale kennis.