Voer voor adviseurs

Projecttitel: Voer voor adviseurs
Projectnummer: KOM20026
Status: gestart
Projectleider: Marijke Dijkshoorn
Projectpartners: Aeres Hogeschool Dronten, Agrarische Natuur Drenthe, Boerennatuur, Erfcoaches Provincie Overijssel, Land van Waarde, Living Lab Natuurinclusieve landbouw Overijssel, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Proefstation De Marke, Provincie Drenthe, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs, Wijland, Wageningen University & Research
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP:  A5 – Biodiversiteit in de kringlooplandbouw

Natuurinclusieve landbouw betekent best een grote stap voor veel boeren, met name die in ‘het peloton’. Veel van hen zullen die stap pas maken als ze goed in beeld hebben wat het voor hen betekent qua bedrijfsvoering, kosten en opbrengsten. Meestal laten ze zich bij het maken van bedrijfsplannen ondersteunen door een adviseur. Voor het adviseren over natuurinclusieve bedrijfsplannen is het nodig dat adviseurs en coaches voldoende zijn toegerust met integrale kennis en materialen over natuurinclusieve landbouw. Zij zullen in staat moeten zijn om de algemene kennis over natuurinclusieve landbouw te vertalen naar het concrete bedrijf. In dit project maken we de WR kennis over natuurinclusieve landbouw beschikbaar voor adviseurs en coaches. Dit doen we in samenwerking met een aantal provincies en toonaangevende netwerken op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Deze partners organiseren leernetwerken en trainingen voor adviseurs en coaches en intervisie tussen deze netwerken. WR draagt bij door het maken van cursusmateriaal, brochures en filmpjes die gebruikt kunnen worden in de training van de adviseurs en coaches, en die door hen ook weer kunnen worden gebruikt in hun advisering van boeren. Al het ontwikkelde materiaal wordt beschikbaar gesteld via de partners en via Groenkennisnet. 

Dit project volgt een aantal aanbevelingen op uit het rapport ‘Een breder bereik van kennis en innovatie 

Kennisdeling en leren rond biodiversiteit binnen de kringloop’ van Marijke Dijkshoorn-Dekker en Harry Kortstee (2020) met betrekking tot het belang van de erfbetreder, het opleiden van onafhankelijke coaches/ adviseurs, intervisie binnen en tussen regionale netwerken, het vertalen van wetenschappelijke kennis, integrale kennis.