Water-Energie-Voedsel Nexus

Projecttitel: Water-Energie-Voedsel Nexus
Projectnummer: KOM22004
Projectleider: Irma Steemers-Rijkse
Projectpartners: FNLI, KWA Bedrijfsadviseurs, Wageningen University & Research
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP:  D4-Duurzame en veilige verwerking

Aanleiding voor het project zijn de wensen en urgente zorgen voor een goed handelingsperspectief van (MKB)bedrijven in de voedingsmiddelensector als gevolg van de hoge en stijgende energieprijzen, samen met de verwachte problemen op het gebied van leveringszekerheid van kwalitatief goed water, zijnde veelal drinkwaterkwaliteit. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), koepelorganisatie en belangenbehartiger voor zo’n 500 bedrijven en branches in de Nederlandse levensmiddelenindustrie, heeft daarom WUR gevraagd een Kennis op Maat (KoM) project te organiseren. Dit moet de voedingsmiddelenproducenten inzichten en handvaten geven voor verdergaande mogelijkheden voor zowel energie- als waterbesparing vanuit diverse (water)technologische innovaties voor transitie en besparingen op energie, water en grondstoffen, met elkaar samenhangend in de Nexus aanpak.

De kennis die in dit project wordt overgedragen, betreft het creëren van bewustwording en inzicht in de mogelijkheden van nieuwe (water)technologische ontwikkelingen. Deze moeten leiden tot besparingen bij veelgebruikte processen in de levensmiddelenindustrie. Voorbeelden hiervan zijn gebruik van water voor het maken van stoom, wassen (bv. met ijswater), conserveren (pasteuriseren, etc.), drogen, reinigen en schoonmaken (bv. CIP) en verpakken. Prioritering in de valorisatie-mogelijkheden wordt bepaald in samenwerking met de FNLI en haar leden in regionale industrieclusters. Deze bestaan uit levensmiddelenbedrijven uit negen verschillende sectoren verspreid over heel Nederland met een divers palet aan activiteiten. De aanpak in dit tweejarige project betreft voor het eerste jaar een inventarisatie van zowel 1) bedrijven met te verwachten besparingspotentieel als 2) energiebesparende innovaties op het gebied van watertechnologie, bereiding, drogen en desinfecteren. Bij de innovaties is de ontwikkelingsstatus van de technologie belangrijk, uitgedrukt in het Technologie-Readiness Level (TRL). In het tweede jaar worden diverse cases met de bedrijven uitgewerkt en diverse kennisproducten opgesteld zoals factsheets. Door bijeenkomsten, workshops, etc. wordt de kennis op maat verspreid. Hierbij worden de diverse sub-branche organisaties van de FNLI ingezet in combinatie met regionale bedrijfsnetwerken,
KWA en opleidingsinstellingen zoals MBO.

Het resultaat van het project, de opgedane ervaringen rondom de te verwachten energie- en waterbesparingen door inzet van (water)technologische innovaties, zullen worden verspreid via diverse communicatiekanalen en promotiemateriaal. De verwachte impact van het project is naast een kostenreductie ook een verdere verduurzaming van de energie-intensieve processen binnen de sector door verminderd water- en energiegebruik leidend tot een reductie van de water-footprint en emissies van broeikasgassen.