Veilige en duurzame primaire productie (D3)

2019

·        1H4F-HEVentie: Hepatitis E virus intervention in primary pig production

·        Bacillus thuringiensis diagnostiek

·        Beheersing van Campylobacter in de pluimveeketen 2.0

·        Een gezond klimaat voor dier, mens en omgeving

·        Familievoer(en): transitie naar een innovatief voerconcept dat aansluit bij het 
        natuurlijke gedrag van de zeug met haar biggen


·       Kopverdover pluimvee

·        To control coccidiosis

·        Trager groeiende vleeskuikens: Op weg naar integraal duurzaam dierenwelzijn

·        Transmissie humaan pathogenen

·        Verlagen endotoxine-uitstoot bij vleeskuikens

·       Welfare farmed pangasius

2018

·        1H4F- Duurzame beheersing van kiemgetal in geitenmelk

·        1H4F-BIT-MAP: Biggen In Transitie: Mogelijkheden voor de Aanpak van Problemen

·        Greenwell: Greening animal welfare in the broiler chain

2017

·        1H4F Safer Food with Big Data

·        1H4F-Biomarkers voor welzijn van melkvee

·        1H4F-Kansen voor het kalf in de keten

·        1H4F-Lactatie op maat

·        1H4F-Risk-based monitoring van Toxoplasma gondii- en Trichinella spp.-infecties 
        in varkens


·        Breed4Food

·        Early nutrition and feather pecking behaviour in mature laying hens

·        Ecofysiologisch gedrag en risicobeoordeling Listeria monocytogenes

·        Energy evaluation of fish feeds

·        Innovatief integraal houderijsysteem voor zeugen, biggen en vleesvarkens

·        Insecten als innovatieve veevoerconcepten

·        MIP Veehouderij

·        Multi-analyt diagnostic methods to detect food pathogens

·        Nieuwe veilige gewassen uit de kas

·        Rapid at-line detection of environmental Listeria

·        Smart tools voor vitale varkens

2016

·        1H4F-Fight FLU! Vogelgriep: introducties voorkomen, impact verminderen

·        1H4F-Integrale aanpak Streptococcus suis-infecties varkenshouderij

·        1H4F-Vitaal en gezond kalf in een duurzame kalverhouderij

·        Borgen van de veiligheid van insecten

·        Breeders in balance

·        Duurzame Zuivelketen 2.0

·        Gezondheid en welzijn van parkgehuisveste konijnen

·        Healthy bones

·        Opfokzeugen in opleiding

2015

·        Voorspellen mycotoxinen in granen