Video’s dragen kennis hernieuwbare brandstoffen over op studenten en werknemers

De Klimaatwet schrijft voor dat in 2050 de industrie totaal andere grondstoffen gebruikt dan nu: geen fossiele ruwe olie meer, maar hernieuwbare en circulaire grondstoffen. Hoewel we zoveel mogelijk toewerken naar elektrisch aangedreven voertuigen, is er voor de verbrandingsmotoren die dan nog rondrijden, maar ook voor vliegtuigen en schepen brandstof nodig uit groene grondstoffen. Deze grondstoffen zijn ook nodig in de chemie.

Loes Knotter van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen, de club van producenten van hernieuwbare brandstoffen, werkt er hard aan om alle barrières die in de weg staan te slechten. “Eén van die barrières is gebrek aan kennis,” zegt ze: “En dan bedoel ik niet wetenschappelijke kennis want hoe je efficiënt groene brandstof kunt maken uit bijvoorbeeld reststromen uit de agrifoodsector is grotendeels wel bekend. De bottleneck zit in de kennis die aanwezig is bij de werknemers in de sector. In het curriculum van hbo- en mbo-opleidingen is wat ons betreft te weinig aandacht voor hernieuwbare brandstoffen, met als gevolg dat er te weinig studenten geïnteresseerd zijn in deze sector en werkgevers veel aandacht moeten besteden aan het kennisniveau van nieuwe medewerkers.”

Video’s
“Om dat te ondervangen hebben we in een Kennis op Maat-project negen korte video’s ontwikkeld voor het onderwijs, vertelt Knotter: “In de video’s vertalen we wetenschappelijke kennis naar een begrijpelijk niveau. We gaan in op onderwerpen als sourcing, productiemethodes, welke geavanceerde vloeibare brandstoffen er zijn, wat fermentatie en pyrolyse inhouden en wat de gevolgen zijn voor logistiek, wegtransport, scheepvaart en luchtvaart.”

Curriculum omzeilen
De video’s kunnen redelijk gemakkelijk ingebracht worden in het bestaande curriculum van opleidingen. Knotter: “Een nieuw vak introduceren is een tijdrovend proces, maar deze video’s kunnen heel goed gebruikt worden in de vrije opdrachten voor studenten en bij bestaande vakken. Op die manier komen studenten toch in aanraking met hernieuwbare brandstoffen, kunnen we het kennisniveau verhogen en komen de carrièremogelijkheden voor het voetlicht”.

Breed beschikbaar
Omdat de video’s samen met verschillende hbo-instellingen zijn ontwikkeld, is de kans dat de video’s op de plank blijven liggen erg klein. Loes Knotter: “De instellingen weten natuurlijk precies op welke manier ze studenten iets kunnen leren. Omdat de video’s vrij toegankelijk ontsloten zijn via Groen Kennisnet en beschikbaar in Nederlands en Engels, kunnen alle instellingen gebruik maken van ons werk.”

Bedrijven gebruiken video’s ook
Ook buiten de instellingen zijn de video’s zeer bruikbaar, vertelt ze: “Een aantal van de bij ons aangesloten bedrijven hebben meegewerkt aan de video’s. Ze zetten ze in om nieuwe medewerkers op een goede en efficiënte manier wegwijs te maken in de wereld van hernieuwbare brandstoffen. De eerste ervaringen lijken erg positief te zijn.”

Het project wordt uitgevoerd door Platform Duurzame Biobrandstoffen, Avans Hogeschool, Hanze Hogeschool Groningen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Wageningen University & Research.